Home

Unclaimed Assets International B.V.


Genealogen en Internationaal Erfrechtelijk Onderzoekers

UITKOOPPROCEDURES


Wist u dat tegoeden die voortvloeien uit uitkoopprocedures (minderheids-)aandelen gedeponeerd kunnen worden bij de overheid indien de houder van deze tegoeden niet de beschikking heeft over up-to-date contactgegevens van de aandeelhouders?


Na 20 jaar vervallen deze tegoeden aan de Staat. Dit is onomkeerbaar. Gelukkig zijn wij vaak in staat om de rechthebbenden binnen dit tijdsbestek te traceren, waardoor dit voorkomen kan worden.

ERFGENAMEN GEZOCHT...


Ieder jaar innen wij voor vele tonnen aan ongeclaimde tegoeden uit internationale nalatenschappen, die anders zouden vervallen aan de Staat. Nalatenschappen, waarvan de erfgenamen moeilijk zijn te vinden, bijvoorbeeld doordat deze door de jaren heen zijn geëmigreerd.


Wij herenigen families met tegoeden waarvan ze niet wisten dat ze er aanspraak op konden maken. Dit doen wij uitsluitend op basis van no cure, no pay. Voor de erfgenamen kleven hier geen risico's aan.

Gebundelde krachten

In 2018 staken Klaas Zondervan en Jurgen Heeneman de hoofden bij elkaar en is Unclaimed Assets International opgericht, waarbij beiden hun specialistische kennis inbrachten.


Jurgen Heeneman is econoom en komt uit de aandelen- en effectenwereld; Klaas Zondervan is juridisch adviseur en werkzaam als professioneel vereffenaar van nalatenschappen.


Met gebundelde krachten zetten zij zich ervoor in dat ongeclaimde nalatenschappen worden uitgekeerd aan de belanghebbenden, die vaak niet eens op de hoogte zijn van het bestaan ervan.

Jurgen Heeneman

Klaas Zondervan

Onze diensten

Slapende tegoeden claimen


Dienstverlening en netwerk

Als een erflater overlijdt zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen echtgenoot en kinderen zijn, worden de ouders en broers en zussen dan wel hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen.


Wanneer er ook in die categorie geen erfgenamen worden aangetroffen, gaan we op zoek naar neven en nichten (ooms en tantes zijn vaak al overleden) of hun afstammelingen.


Het opsporen van erfgenamen is vaak zeer ingewikkeld en vereist een hoge mate van genealogische, historische en juridische vakkennis. Dit klemt te meer wanneer families door oorlog of armoede zijn verscheurd en wijd verspreid zijn.

Wij onderhouden goede relaties met genealogische archieven, overheden en differentiële instellingen wereldwijd en beschikken over een groot internationaal netwerk van geschiedkundige en juridische specialisten waaruit wij kunnen putten en met wie wij in nauw verband samenwerken.


Naast nalatenschappen verrichten wij ook onderzoek met betrekking tot:


• uitkoopprocedures (minderheids)aandelen;

• oorlogstegoeden;

• niet-uitgekeerde verzekeringspolissen;

• slapende banktegoeden;

• onbeheerd onroerend goed en

• faillissementstegoeden.

Openingstijden

Maandag - vrijdag


09:00 - 17:00


Zaterdag


Gesloten


Zondag


Gesloten


Contact