Wat we doen

GENEALOGEN

EN INTERNATIONAAL ERFRECHTELIJK ONDERZOEKERS

Unclaimed Assets International LLP

SLAPENDE TEGOEDEN CLAIMEN


Als een erflater overlijdt zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Wanneer er geen echtgenoot en kinderen zijn, worden de ouders en broers en zussen dan wel hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen.


Wanneer er ook in die categorie geen erfgenamen worden aangetroffen, gaan we op zoek naar neven en nichten (ooms en tantes zijn vaak al overleden) of hun afstammelingen.


Het opsporen van erfgenamen is vaak zeer ingewikkeld en vereist een hoge mate van genealogische, historische en juridische vakkennis. Dit klemt te meer wanneer families door oorlog of armoede zijn verscheurd en wijd verspreid zijn.

DIENSTVERLENING EN NETWERK

 

Wij onderhouden goede relaties met genealogische archieven, overheden en differentiële instellingen wereldwijd en beschikken over een groot internationaal netwerk van geschiedkundige en juridische specialisten waaruit wij kunnen putten en met wie wij in nauw verband samenwerken.


Naast nalatenschappen verrichten wij ook onderzoek met betrekking tot:


  • uitkoopprocedures (minderheids)aandelen;
  • oorlogstegoeden;
  • niet-uitgekeerde verzekeringspolissen;
  • slapende banktegoeden;
  • onbeheerd onroerend goed en
  • faillissementstegoeden.K.v.K. 71607579

BTW-nummer NL858781062B01

Unclaimed Assets International LLP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

 

E info@assetsunclaimed.com

T +31(0)85-0604243

© 2020. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.